Základní kurz vazačů břemen

 ve smyslu ČSN ISO 12480-1 (školení poprvé)
  • Pro osoby starší 18 let
  • Zdravotně způsobilé pro práci vazače - ověřit u poskytovatele pracovně - lékařských služeb.

Přeprava břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (do 50ºC) - osnova (pro přepravu horkých břemen nebo extrémní podmínky je nutno obsah kurzu rozšířit).

Koupí kurzu získáte :

  • Základní kurz vazačů břemen v délce 5-8 hodin
    podle množství dotazů a počtu účastníků (vyučovací hodina trvá 45 minut + přestávka 5 minut)
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Vyberte si termín a přihlašte se do kurzu ...

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno
až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka příhlášek 5 dnů před začátkem kurzu.

Pozdější přihlášku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení do kurzu je možné až do vyčerpání celé kapacity. Zajistěte si místo včas!

Podrobné organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.