OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ VAZAČŮ

ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480 - 1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a souvisejících předpisů

  • Vhodné pouze pro vlastníky oprávnění vazače (průkazu).
  • Osnovu bezplatně upravíme do souladu se systémem bezpečné práce.

 

Koupí opakovaného školení vazačů získáte :

Délka školení 3 - 8 hodin (podle množství dotazů).

Vyučovací hodina 45 minut + 5 minut přestávka

Test

Certifikát

Prodloužení platnosti předloženého oprávnění (průkazu)

TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu

Pro hladký průběh opakovaného školení potřebujeme klidnou místnost (ideáně s projektorem - není podmínkou).

Koupit školení

Čebín u Tišnova v dohodnutém termínu

restaurace Čebínka (bezplatné parkování), podrobné pokyny zašleme účastníkům v dostatečném předstihu před začátkem školení.

Koupit školení