OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ OBSLUHY HYDRAULICKÉ RUKY

v souladu s požadavkem ČSN ISO 12480 - 1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Doporučený interval školení 12 měsíců.

Pro koho je opakované školení ?

pouze pro vlastníky oprávnění (průkazu) jeřábníka třídy "N". Úvodní část opakovaného školení (2 - 3 hodiny) můžete využít i k opakovanému školení vazačů břemen.

Koupí opakovaného školení jeřábníků třídy "N" získáte :

Zopakování bezpečnostních předpisů z pohledu provozní bezpečnosti a rizik, v celkové délce 4-8 hodin.

(Vyučovací hodina = 45 minut + 5 minut přestávka), školení je zaměřeno na práci jeřábníka, který kromě obsluhy jeřábu také váže, zavěšuje, přepravuje a ukládá břemena, případně používá další přídavná zařízení jeřábu. Délka školení záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu a dalšího vybavení (dálkové ovládání, pracovní koš pro přepravu osob, drapák). Osnovu bezplatně upravíme podle vašich požadavků tak, aby byla v souladu se systémem bezpečné práce.

Test

Certifikát

Prodloužení platnosti předloženého oprávnění (průkazu) vazače a jeřábníka

Vyberte si vhodnou variantu a přihlaste se na školení ....

Podrobné pokyny zašleme účastníkům v dostatečném předstihu.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂