OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

ve smyslu s požadavku ČSN ISO 12480-1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

  • pouze pro vlastníky oprávnění vazače / jeřábníka
  • doporučený interval školení 12 měsíců pro osádky mobilních výložníkových, hydraulických nakládacích  jeřábů (hydraulické ruky na automobilech a na drážních vozidlech) a krabí jeřáby

Vzory dokumentů :