PRODLOUŽIT PLATNOST OPRÁVNĚNÍ
VAZAČE / JEŘÁBNÍKA

ve smyslu s požadavku ČSN ISO 12480-1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Opakované školení jeřábníků a vazačů

  • vhodné pouze pro vlastníky oprávnění vazače / jeřábníka
  • doporučený interval školení 12 měsíců pro osádky mobilních výložníkových a hydraulických nakládacích jeřábů (hydraulických ruk) na automobilech a na drážních vozidlech

Vzory dokumentů :