Opakované školení

ve smyslu s požadavku nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. 

  • pouze pro vlastníky oprávnění vazače / jeřábníka
  • doporučený interval školení 15 měsíců pro jeřábníky a vazače

Vzor dokumentů :

  • Osnova opakovaného školení vazačů