Úraz při vykládání tvárnic

Smrtelný pracovní úraz, k němuž došlo při vykládání tvárnic pomocí hydraulické ruky (nakládacího jeřábu třídy N) z důvodu špatné organizace práce na staveništi.

Popis úrazového děje:

Dopravce přivezl stavební materiál – tvárnice uložené na paletách.

Vykládka byla prováděna pomocí hydraulického nakládacího jeřábu o maximální nosnosti 2080 kg, který byl osazen na nákladní vozidlo.

Poškozený se pohyboval v blízkosti vozidla z něhož byly vykládány tvárnice.

Při manipulaci s předposlední paletou, došlo k pádu palety ze závěsného prostředku „EURO ZÁVĚS“ na poškozeného, čímž mu byla způsobena okamžitá smrt.

Zjištěné skutečnosti:

Zaměstnavatel poškozeného neprovozuje vlastní zdvíhací zařízení a nemá vlastní vazače ani jeřábníky.

Společnost tvořili 2 zaměstnanci. Oblast bezpečnosti práce nebyla řešena žádným způsobem. Z hlediska jednotlivých staveb byly povinnosti BOZP vždy předány aktuálnímu subdodavateli, který si to řešil po své linii.

Jediným školením, které společnost zabezpečila bylo školení postiženého na obsluhu zemního stroje a nákladního vozidla.

Zásadní porušení bezpečnosti na straně objednatele stavebního materiálu

Zaměstnavatel nedokázal předložit dokumenty:

 • Hodnocení rizik pro prováděné činnosti a opatření na ochranu před jejich možným působením (požadavek §102 Zákoníku práce).
 • Dokumentaci o stanovení a přidělení předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) nebo alespoň vlastního seznamu pro poskytování OOPP (§104 Zákoníku práce).
 • Poškozený nebyl sjednaný jako vazač ani jako pomocník pro organizování nebo provádění vazačských manipulací
 • U žádného pracovníka nebyl doložen doklad o zdravotní způsobilosti pro činnost vazače břemen nebo signalisty
 • Ke spolupráci na vykládání palet s tvárnicemi s řidičem vozidla – jeřábníkem, nebyl určen žádný jiný vazač břemen na staveništi ani signalista.

Z hlediska oprávněnosti a odborné způsobilosti pro činnosti, které oba zúčasnění prováděli, nebyly splněny požadované podmínky – žádný z účastníků nebyl odborně vyškoleným vazačem, nebyl seznámený s použitým zařízením a nebyl oprávněný provádět vázání břemen ani navigovat jeřábníka – nebyl oprávněným signalistou.

Zásadní porušení bezpečnosti na straně dopravce

 • Zanedbání odborné přípravy obsluhy jeřábu (požadavek §102 Zákoníku práce). Seznámení s návodem k používání jeřábu je málo.
  • Absence teoretického školení vazače a jeřábníka třídy N
  • Absence praktického zácviku
  • Nebyly ověřeny znalosti ani praktické dovednosti před zahájením samostatného výkonu činnosti vazače a jeřábníka
 • Absence bezpečnostního předpisu – systému bezpečné práce (§2 nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. v pl.zn. a dalších předpisů)

Zásadní porušení bezpečnosti na straně obsluhy jeřábu

Pokračoval v manipulaci s břemenem i v okamžiku, kdy do prostoru ohroženého možným dopadem přepravovaného břemene vstoupila nepovolaná osoba (§103 odst. 3 zákona číslo 262/2006 Sb. v platném znění)

Závěr

Všimněme si, jak málo stačilo k záchraně lidského života – kompetentní obsluha jeřábu.

Pokud se v příběhu náhodou poznáváte a uvědomujete si chybné pracovní postupy a návyky, je přímo ideální čas na změnu.

Stačí jedna chyba a neštěstí je na světě. Neznalost zákona se neomlouvá. Váš život se radikálně změní k horšímu. Následky ponesou i lidé v okolí – rodina, přátelé a kolegové z práce včetně zaměstnavatele.

Pojišťovna hradí škodu pouze při dodržení bezpečnostních předpisů, jinak má výluku z pojištění a vy ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Hodnota lidského života je oceněna na 10 milionů korun.

Odpovědi na často kladené otázky

Osvojte si pravidla přepravy břemen!

 • Základní kurz vazačů břemen (poprvé) – více informací (klikni na modrý text)
 • Základní kurz obsluhy hydraulické ruky na automobilu (poprvé) – více informací (klikni vlevo)
 • Základní kurz obsluhy hydraulické ruky na drážním vozidle (poprvé) – více informací (klikni vlevo)

Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci.

Doplňující téma přeprava břemen – videa

Print Friendly, PDF & Email
Ing. Jana Čechová
Školením posedlá lektorka. Bytostně přesvědčená o tom, že je zbytečné hazardovat život kvůli špatnému vybavení, nedbalosti či lehkomyslnosti. Je revizní technik ZZ s aktivní praxí v oboru. Od roku 1992 vede profesní kurzy vazačů a jeřábníků pro firmy a vzdělávací společnosti. Jejími kurzy už prošly stovky lidí.
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 • Kategorie