Začínáme - kurz vazačů břemen ve vaší firmě

začátečníci ve smyslu ČSN ISO 12480-1 a souvisejících předpisů
Kurz vazačů břemen - jerabnikovac.cz
  • Pro osoby starší 18 let,
  • Zdravotně způsobilé pro práci vazače - ověřit u poskytovatele pracovně - lékařských služeb, formulář ke stažení: ZDE ⇐ klik! 
  • Pro vydání oprávnění vazače (průkazu) je nutno doložit praktický zácvik.
Stáhnout formulář

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu. 😃

Osnovu kurzu - ZDE ⇐ klik - bezplatně upravíme do souladu se systémem bezpečné práce organizace.

Koupí kurzu získáte :

  • Základní odbornou přípravu vazačů břemen
    v délce 5-8 hodin, podle množství dotazů a počtu účastníků (vyučovací hodina trvá 45 minut + přestávka 5 minut)
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Vše pro řádnou kvalifikaci vazače břemen. 😃

Odpovědi na často kladené otázky

Kurz u vás ve firmě

V dohodnutém termínu přijedeme do vaší firmy a uspořádáme kurz pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty. Školíme v Brně i v dalších místech České republiky. Poskytujeme množstevní slevy.

Co potřebujete na kurz

Doklad o ověření zdravotní způsobilosti pro práci vazače, čas, propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Kdo je vazač typu "A"

Držitel oprávnění (průkazu) vazače - osoba starší 18 let, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení, obracení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Kdo je vazač typu "B"

Podle starých předpisů "obsluhovatel zdvíhacích zařízení" - například obsluha kladkostroje na vyvážení popelnic. Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup. V praxi málo používaná varianta. V případě zájmu nám napište.

Rozšíření oprávnění vazače

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Kvalifikační zkouška vazače

Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Chybí zde odpověď na vaši otázku? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Doporučená kapacita kurzu - do 30 osob, abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení zálohy na náš účet. Přihlášku akceptujeme pouze po předchozí mailové domluvě. Zajistěte si místo včas!

Podrobné organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.

Vyplňte objednávku zde :

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 24 hodin, kontaktuje nás.

Těšíme se na vás! 😃