Začínáme - kurz obsluhy jeřábů mostového typu třídy O

ovládané ze země, s elektrickým pohonem, s nosností do 10 tun včetně

Jeřábník třídy O (školení poprvé) ve smyslu národní soustavy povolání ČR, ČSN ISO 12480-1 a souvisejících předpisů
Rozdělení jeřábů do tříd podle složitosti ovládání
Jeřáb třídy O (nosnost do 10 tun včetně)

Vhodné pro vlastníky oprávnění vazače (průkazu) a nebo pro absolventy kurzu vazačů břemen.

Podmínkou pro vydání oprávnění jeřábníka (průkazu) je doložení dokladů:

  • Zdravotní způsobilost pro práci jeřábníka (od poskytovatele pracovně - lékařských služeb).
  • Praktický zácvik absolventa kurzu stáhnout ZDE ⇐ klik ⇓

Koupí kurzu získáte:

  • Kurz vede revizní technik zdvíhacích zařízení s dlouholetou praxí v oboru
    Délka kurzu - jeřáb ovládaný tlačítky ze země 6 hodin / 8 hodin pro ovládaný dálkově (délka vyučovací hodiny je 45 minut + 5 minut přestávka).
  • Manuál pro jeřábníka
  • Test
  • Certifikát

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen mostovými jeřáby 😃

ovládané ze země, s elektrickým pohonem, s nosností do 10 tun včetně. Přijedeme k vám.

Zajistit kurz ve firmě  klik ⇓

Co se v kurzu naučíte:

Bezpečnostní pravidla a postupy pro přepravu, obracení a ukládání břemen elektrickými mostovými jeřáby, zakázané manipulace

Základní technické požadavky a charakteristiky mostových jeřábů - provozní parametry a omezení, vliv prostředí, příslušenství, údržba, revize a zkoušky

Provozní požadavky - kontrola a příprava jeřábu k práci, poruchy, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu a odstavení jeřábu

Vedení provozního deníku jeřábu, technická dokumentace

Elektrické zařízení jeřábu, bezpečnost práce při obsluze elektrického zařízení

Protipožární ochrana

Spolupráce jeřábníka a vazače případně signalisty

Zákony a normy v jeřábovém provozu - systém bezpečné práce, ověřování technického stavu jeřábu, vázacích a zavěšovacích prostředků a příslušenství pro zvedání břemen

Rozsah a podmínky platnosti oprávnění jeřábníka třídy "O"

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen mostovými jeřáby

ovládané ze země, s elektrickým pohonem, s nosností do 10 tun včetně. Přijedeme k vám.

Zajistit kurz ve firmě  klik ⇓

Odpovědi na často kladené otázky:

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače na jeřábníka třídy "O"

Provádí se formou doplňkového školení, praktického zácviku a přezkoušení.

Co potřebujete na jeřábnický kurz (školení poprvé)

6 až 8 hodin času, platné oprávnění vazače (certifikát o absolvování kurzu vazačů), doklad o zdravotní způsobilosti pro práci jeřábníka (vazače), propisku s modrou náplní, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!! 😃

Časový rozsah základního kurzu jeřábníka třídy "O"

6 - 8 hodin, třída "O" zahrnuje velkou škálu strojů, jeřábník musí mít i oprávnění vazače břemen, jinak záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy "O"

Doporučená doba 5 - 27 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Rizika pracoviště jeřábu třídy "O"

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače a jeřábníka třídy "O" deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění).

Ověření praktických dovedností vazače a jeřábníka třídy "O" ve vaší firmě

Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii. Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka a vazače

K základnímu vybavení jeřábníka a vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s analýzou rizik pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu).

Kdo je jeřábník třídy "O" - obsluha

Vlastník oprávnění k obsluze jeřábu mostového typu - jeřábník třídy "O" - samostatně smí obsluhovat pouze ten jeřáb, na který byl prokazatelně zaučen a zacvičen a vlastní oprávnění vazače břemen. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen nebo přídavného zařízení jeřábu.

Chybí tu odpověď na vaši otázku? Napište nám. 😃

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Vyplňte objednávku zde:

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 24 hodin, kontaktuje nás.

Těšíme se na vás. 🙂