Rozdělení jeřábů do tříd

Rozdělení jeřábů - třídy jeřábů

Rozdělení jeřábů do tříd se používá se z důvodu výrazných rozdílů v konstrukci a ve způsobu ovládání. 

Je – li jeřáb ovládán dálkově, pákami nebo tlačítky ze země, pak jeřábník musí vlastnit i oprávnění vazače břemen, pokud má vázat a zavěšovat břemena na hák jeřábu, který ovládá.

Není-li tomu tak, pak vázání a zavěšování břemen na hák jeřábu musí provádět kompetentní vazač.

Obsah kurzů jeřábníků, obsluhy jeřábů a zdvihadel kopíruje rozdělení do tříd a dalších kategorií podle platné legislativy ČR a souvisejících technických norem tak, aby byli připraveni na různé provozní situace a prostředí včetně stavů nouze.

Od toho se odvíjí množství poskytovaných informací základního kurzu jeřábníků (školení poprvé), doškolení zájemců o rozšíření rozsahu oprávnění jeřábníka nebo vazače, délka praktického zácviku a osnova opakovaného školení.

Nové rozdělení s novou dobou – upraveno proti zvyklostem z 90. let.

Hlavním důvodem je vývoj elektroniky, pestrý sortiment jeřábů, stav české legislativy, požadavky technických norem a potřeby provozovatelů jeřábů.

Jeřáby třídy A

mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem ovládané ze země o nosnosti nad 10 tun, mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše nebo z kabiny bez omezení nosnosti

Požadavky na obsluhu jeřábu třídy A  jsou definovány v národní soustavě povolání – podrobné informace

 • Ovládání z kabiny – 2 a více osob – jeřábník (vlastník oprávnění a pověření jeřábníka třídy A pro příslušný druh a typ jeřábu) + vazač (vlastník oprávnění a pověření vazače břemen) nebo více vazačů výrazně odlišených označením od osob bez oprávnění – podle místního předpisu organizace – systému bezpečné práce.
 • Ovládání dálkově nebo ze země – 1 nebo 2 osoby
  • obsluha jeřábu – vlastník oprávnění a pověření – vazače a jeřábníka třídy A pro příslušný druh a typ jeřábu
  • vazač břemen + jeřábník bez oprávnění nebo pověření vazače břemen

Jeřáby třídy AS

mostové jeřáby speciálního použití (formovací, sázecí, licí, stripovací, klešťové)

Jeřáby třídy B

věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem

Požadavky na obsluhu jeřábu třídy B jsou definovány v národní soustavě povolání – podrobné informace

Jeřáby třídy C

kolejové a železniční výložníkové jeřáby – určená technická zařízení (ve smyslu §47 předpisu číslo 266/1994 S., v platném znění, §1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a dalších.

Jeřáby třídy D

mobilní jeřáby (autojeřáby)

Požadavky na obsluhu jeřábu třídy D jsou definovány v národní soustavě povolání – podrobné informace

Jeřáby třídy N

nakládací jeřáby (hydraulické ruky)

Požadavky na obsluhu jeřábu třídy N jsou definovány v národní soustavě povolání – podrobné informace.

Jeřábník třídy N – vlastník oprávnění a pověření jeřábníka (pro příslušný druh a typ jeřábu) a vazače nebo ho musí doplnit další pracovník s oprávněním a pověřením vazače břemen typu A.

Kurz jeřábníků třídy N (vhodný jako rozšíření pro vlastníky platného oprávnění vazače břemen) pro další informace klikněte na příslušný odkaz:

Jeřáby třídy O

zdvihadla a jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané z panelu ze země nebo dálkově o nosnosti do 10 tun včetně

Požadavky na obsluhu jeřábu / zdvihadla třídy O jsou definovány v národní soustavě povolání – další informace

 • obsluha jeřábu1 osoba – vlastník oprávnění a pověření – vazače a jeřábníka třídy O (pro příslušný druh a typ jeřábu / zdvihadla)
 • jeřábník (třídy O, pro příslušný druh a typ jeřábu / zdvihadla) nemá oprávnění nebo pověření vazače2 osoby – vázat a zavěšovat břemena na hák jeřábu musí další pracovník s oprávněním a pověřením vazače břemen

Jeřáby třídy S

technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a podobně

Jeřáby třídy E

plovoucí jeřáby

Jeřáby třídy F

lanové jeřáby

Print Friendly, PDF & Email
Ing. Jana Čechová
Školením posedlá lektorka. Bytostně přesvědčená o tom, že je zbytečné hazardovat život kvůli špatnému vybavení, nedbalosti či lehkomyslnosti. Je revizní technik ZZ s aktivní praxí v oboru. Od roku 1992 vede profesní kurzy vazačů a jeřábníků pro firmy a vzdělávací společnosti. Jejími kurzy už prošly stovky lidí.
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 • Kategorie