Kurz obsluha hydraulické ruky - přijedeme k vám

jeřábník třídy N (školení poprvé)

Požadavky na zájemce: 

 • Platné oprávnění vazače (průkaz) nebo Certifikát z kurzu vazačů břemen
 • Zdravotní způsobilost jeřábníka třídy N, ve smyslu vyhlášky č. 79/2013 Sb. - doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb.
  Výstraha: platí pouze pro stroje osazené na silniční vozidla. Stáhnout formulář (⇐ klik)
Jeřábník třídy N

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen.

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem a hydraulickou ruku (není podmínkou). Osnovu kurzu upravíme podle potřeby o přídavná zařízení (pracovní koš pro přepravu osob, rotátor, drapák, traverzy, magnety, přísavky, ...).

Koupí kurzu získáte:

 • Základní teoretickou přípavu obsluhy hydraulické ruky (pro začátečníky)
  vysvětlení bezpečnostních předpisů, postupů, parametrů a omezení stroje v potřebném rozsahu v délce 6 hodin (ovládání pákami ze země) / 8 hodin (ovládání dálkově). Délka vyučovací hodiny je 45 minut + 10 minut přestávka.
 • Předvedení obsluhy jeřábu a pracovních postupů
  bude-li k dispozici hydraulická ruka
 • Bezpečnostní příručku pro jeřábníka
 • Test
 • Certifikát

Odpovědi na často kladené otázky

Kdo je obsluha hydraulické ruky

Vlastník oprávnění vazače břemen a jeřábníka třídy N (pro příslušný druh a typ jeřábu). Smí obsluhovat pouze ten jeřáb, se kterým byl prokazatelně seznámen a na který byl prakticky zacvičen. Smí vázat a zavěšovat břemena na jeho nosné orgány vázacími prostředky, se kterými byl prokazatelně seznámen a na které byl prakticky zacvičen. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen nebo přídavného zařízení jeřábu.

Co potřebujete na jeřábnický kurz

Doklad o zdravotní způsobilosti pro práci vazače a jeřábníka, psací potřeby, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Časový rozsah základního kurzu jeřábníka třídy N

5 - 8 hodin, jeřábník potřebuje i oprávnění vazače břemen (výjimka je pouze pro jeřáby ovládáné z vyvýšeného stanoviště vybavené drapákem na nakládání dřeva).

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy N

Doporučená doba 20 - 54 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Kvalifikační zkouška jeřábníka třídy N

Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem.

Rozšíření oprávnění vazače na jeřábníka třídy N

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka třídy N

K základnímu vybavení jeřábníka jeřábů třídy N a vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu).

Rizika pracoviště hydraulického nakládacího jeřábu - třídy N

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače a jeřábníka třídy "N" deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění).

Chybí tu odpověď na vaši otázku?
Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura.
Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte do složky SPAM, případně do složky HROMADNÉ. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktuje nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Podrobné organizační pokyny pošleme přihlášeným v dostatečném předstihu před zahájením kurzu.
Těšíme se na vás. 😃

Vyplňte objednávku zde: