Z - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně!

Zdravotní způsobilost jeřábníků

požadavky z národní soustavy povolání ČR (nutno ověřit lékařem, poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - požadavky
 • Jeřábník pro jeřáby na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.
 • Jeřábník pro hydraulické nakládací jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - požadavky (podle potřeby i pro práci ve výškách)

Zdravotní způsobilost vazačů břemen

požadavky z národní soustavy povolání ČR: (nutno ověřit lékařem, poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

 • Vazač břemen - požadavky (podle potřeby i pro práci ve výškách / hloubkách)

Zdvihadlo

umožňuje manipulaci s břemenem ve svislé přímce nebo ve svislé rovině (nahoru - dolů / vpravo - vlevo).
Může to být, například stacionární nebo pojízdný kladkostroj.

Zvláštní odborná způsobilost osob

samostatně obsluhovat, opravovat a zkoušet zdvihací zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen kompetentní osoby - ti, kdo mají platný doklad o profesní kvalifikaci  - zvláštní odborné způsobilosti osob:

 • starší 18 let
 • duševně a tělesně způsobilí
 • držitelé platného osvědčení a oprávnění ve stanoveném rozsahu pro zdvihací zařízení příslušné kategorie.

Ve smyslu legislativy ČR jde o zdvihací zařízení provozovaných v režimu:

 • §6b zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, to jsou:
  vyhrazená technická zařízení zdvihací § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, respektive zákona č. 250/2021 Sb.
 • §47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění, to jsou:
  určená technická zařízení § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
 • §39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, to jsou:
  vyhrazená technická zařízení zdvihací pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem §6 vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů
 • §5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. jsou to:
  určená zařízení zdvihací - pro oblast působnosti ministerstva obrany ČR
 • §1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění - ostatní zařízení

Najdete si svůj výraz, přečtete si k němu poznámky a pokračujete v bádání.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů