S - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně!

Státní odborný dozor nad provozem technických zařízení

Báňský úřad

§6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a §39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - určená zařízení zdvihací.

Ministerstvo dopravy a drážní úřad

§1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a §47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění - určená technická zařízení zdvihací více.

Ministerstvo obrany ČR

§5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů - určená zařízení zdvihací.

Technický institut ČR - TIČR

§6b odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona - vyhrazená technická zařízení zdvihací.

Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

Státní úřad bezpečnosti práce

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti.

Základní informace v tištěné podobě jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

Najdete si svůj výraz, přečtete si k němu poznámky a pokračujete v bádání.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů