P - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně!

Pověření k výkonu činnosti

Vydává zaměstnavatel zaměstnanci v souladu požadavkem §2d nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • jeřábníka
 • vazače břemen
 • obsluhy jeřábu
 • obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny
 • signalisty

Na základě prokazatelného seznámení s riziky jeho pracovní činnosti, s riziky v místě pracovního nasazení a dokladu o kvalifikaci (profesního průkazu), který opravňuje držitele k příslušné činnosti v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem:

 • systémem bezpečné práce
 • pracovním systémem plošin.

Pracovní postup

§ 5 zákona č. 309/2006 Sb. - požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.

 • 378/2001 Sb., v platném znění - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • 375/2017 Sb. - nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 362/2005 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • ČSN ISO 12480-1:1999 - Jeřáby bezpečné používání  - čl. 4.1 systém bezpečné práce - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele
 • ČSN ISO 18893: 2014 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele

Najdete si svůj výraz, přečtete si k němu poznámky a pokračujete v bádání.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů