O - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně! 😉

Oborová profesní sdružení pro zdvihací zařízení

  • Asociace odborný pracovníků zdvihacích zařízení ČR, z.s. - nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v oboru zdvihacích zařízení.
  • Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z.s. - zájmové profesní sdružení fyzických a právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, členové společenstva jsou i členy Hospodářské komory České republiky.

Oprávnění jeřábníka

Doklad, který opravňuje držitele k řízení  jeřábu / k obsluze zdvihadla příslušné kategorie.

Oprávnění k obsluze pracovní plošiny

Doklad, který opravňuje držitele k řízení (obsluze) pojízdné zdvihací pracovní plošiny příslušné kategorie.

Oprávnění signalisty

Doklad, který opravňuje držitele k navigaci jeřábníků.

Oprávnění vazače břemen

Doklad, který opravňuje držitele k vázání a zavěšování břemen na nosná ústrojí jeřábů a zdvihadel.

Osoba pověřená provozem zdvihacího zařízení (uživatel)

  • jeřábu
  • pojízdné zdvihací pracovní plošiny
  • regálového zakladače
  • výtahu

Odpovídá za technický stav zdvihacích zařízení, jemu písemně určených.
Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad jejich provozem.

Při zapůjčení nebo přemístění stroje (například mobilního jeřábu / autoplošiny) mimo své pracoviště, práci řídí prokazatelně pověřený - místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

Najdete si svůj výraz, přečtete si k němu poznámky a pokračujete v bádání.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů