B - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně!

Bezpečnost obsluhy zdvihacích zařízení

Obsluhou zdvihacích zařízení smí být pověřena pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí - držitel platného osvědčení k obsluze zdvihacího zařízení příslušné kategorie (průkazu).

Následkem špatné organizace práce a zanedbání kvalifikace obsluhy vznikají těžké pracovní úrazy, spojené s velkou hmotnou škodou.

Chyby nekvalifikované obsluhy zdvihacích zařízení mívají fatální následky.

Riziko - nekvalifikovaná obsluha jeřábů jerabnikovac.cz

Příběhy těch, kterým nepřálo štěstí si můžete přečít na odkazech:

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Najdete si svůj výraz, přečtete si k němu poznámky a pokračujete v bádání.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů