Kurz vazačů břemen ve vaší firmě

pro začátečníky ve smyslu Národní soustavy povolání ČR, ČSN ISO 12480-1 a souvisejících předpisů

Požadavky na účastníky kurzu:

  • Věk nad 18 let
  • Zdravotní způsobilost pro práci vazače - doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb, formulář ke stažení: ZDE ⇐ klik! 
  • Pro vydání oprávnění vazače (průkazu) nutno doložit praktický zácvik.
Základní kurzy a opakovaná školení vazačů a jeřábníků - přijedeme k vám do firmy
Kurzy a opakovaná školení vazačů břemen na míru

Přijedeme k vám v dohodutém termínu.

Uspořádáme kurz pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty.
Školíme v Brně i v dalších místech České republiky.

Osnova kurzu: ZDE (⇐ klik!) 

Pro maximální efektivitu kurzu

  • Potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).
  • Kapacita teoretické části kurzu pod 30 osob.
  • Pro praktickou část - předvedení na pracovišti s jeřábem počítejte s rozdělením účastníků na menší skupiny - ideálně do 5 osob
Základní kurz a praktický zácvik vazačů břemen
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Koupí kurzu získáte

  • Teoretické školení + praktické předvedení správného prostupu vázání a zavěšování břemen na konkrétním pracovišti v délce 5-8 hodin, podle množství dotazů a počtu účastníků (vyučovací hodina trvá 45 minut + přestávka 10 minut)
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát

Co se učí v kurzu vazače břemen:

Bezpečnostní pravidla a technologické postupy pro vázání, zavěšování, uchopování, přepravu a ukládání břemen, zakázané manipulace a nebezpečné činnosti při manipulacích s břemeny pomocí jeřábů
Rozdělení vázacích prostředků, vlastnosti, charakteristiky a omezení, vedení dokumentace
Vázací prostředky - vlastnosti a omezení, provozní parametry, vliv prostředí, způsoby použití, příslušenství, kontrola a údržba, skladování a vyřazování.
Příprava k vázání - výběr vazáku, stanovení těžiště, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu.
Zásady komunikace a spolupráce vazače, jeřábníka případně signalisty
Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce
Rozsah a platnost oprávnění vazače
Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebují účastníci kurzu

Doklad o zdravotní způsobilosti pro práci vazače, svačinu, pohodlné oblečení a obuv.

Kdo je vazač typu "A"

Držitel oprávnění (průkazu) vazače - osoba starší 18 let, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení, obracení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Kdo je vazač typu "B"

Podle starých předpisů "obsluhovatel zdvíhacích zařízení" - například obsluha kladkostroje na vyvážení popelnic. Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup. V praxi málo používaná varianta. V případě zájmu nám napište.

Rozšíření oprávnění vazače

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s místními riziky pracoviště a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Kvalifikační zkouška vazače

Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Splnit povinnost ze zákona o předcházení úrazům. Koupit kurz pro vaši firmu ⇐ klik

Investice do vzdělání vazačů břemen se vyplatí. 😃

Termín kurzu je rezervován až po uhrazení zálohy na náš účet.
Zajistěte si vhodný termín včas! Podrobné organizační pokyny zašleme v dostatečném předstihu před začátkem kurzu.

Chybí zde odpověď na vaši otázku? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Dohodnutý termín a čas je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Vyplňte objednávku zde :

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura.

Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte do složky SPAM, případně do složky HROMADNÉ.
Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktuje nás. Rádi to napravíme. 😃