Začínáme - kurzy vazačů břemen v Brně

začátečníci ve smyslu ČSN ISO 12480-1 a souvisejících předpisů
Základní kurz a praktický zácvik vazačů břemen
 • Pro zájemce starší 18 let
 • Zdravotně způsobilé pro práci vazače - ověřit u poskytovatele pracovně - lékařských služeb, formulář ke stažení:
  ZDE ⇐ klik.
 • Pro vydání oprávnění vazače (průkazu) je nutno doložit praktický zácvik.
  Přeprava břemen za běžných teplot (do 50ºC), osnova kurzu.
Stáhnout formulář

28.5.2021

Brno, 8-15 hodin

25.6.2021

Brno, 8-15 hodin

30.7.2021

Brno, 8-15 hodin

Koupí kurzu vazačů získáte:

 • Základní teoretickou přípravu vazačů břemen
  v délce 5-8 hodin, podle množství dotazů a počtu účastníků (vyučovací hodina trvá 45 minut + přestávka 10 minut)
 • Příručku vazače břemen
 • Test
 • Certifikát
Kurzy a opakovaná školení vazačů břemen na míru

Co se v kurzu naučíte:

Bezpečnostní pravidla a technologické postupy pro vázání, zavěšování, uchopování, přepravu a ukládání břemen, zakázané manipulace a nebezpečné činnosti při manipulacích s břemeny pomocí jeřábů
Rozdělení vázacích prostředků, vlastnosti, charakteristiky a omezení, vedení dokumentace
Vázací prostředky - vlastnosti a omezení, provozní parametry, vliv prostředí, způsoby použití, příslušenství, kontrola a údržba, skladování a vyřazování.
Příprava k vázání - výběr vazáku, stanovení těžiště, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu.
Zásady komunikace a spolupráce vazače, jeřábníka případně signalisty
Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce
Rozsah a platnost oprávnění vazače
Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Přihlašte se do kurzu vazačů a naučte se zásady přepravy břemen.

28.5.2021

Brno, 8-15 hodin

25.6.2021

Brno, 8-15 hodin

30.7.2021

Brno, 8-15 hodin

Koupit kurz v Brněklik

Odpovědi na často kladené otázky 😃

Co potřebujete na kurz

Doklad o ověření zdravotní způsobilosti pro práci vazače, cca 6 hodin času, psací potřeby, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Kdo je vazač

Držitel oprávnění (průkazu) vazače - osoba starší 18 let, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení, obracení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Kvalifikační zkouška vazače

Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Chybí tu odpověď na vaši otázku?

Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno
až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka příhlášek 7 dnů před začátkem kurzu.

Pozdější přihlášku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě. Zařazení do kurzu je možné až do vyčerpání celé kapacity. Zajistěte si místo včas!

Podrobné organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.

Vyplňte objednávku zde:

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura.

Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte do složky SPAM, případně do složky HROMADNÉ.
Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktuje nás. Rádi to napravíme. 😃