Začínáme - kurz obsluhy jeřábů mostového typu třídy O

ovládané ze země, s elektrickým pohonem, s nosností do 10 tun včetně (školení poprvé)

Rozdělení jeřábů do tříd podle složitosti ovládání
Obsluha jeřábu třídy O (nosnost do 10 tun včetně)

Požadavky na zájemce: 

  • Platné oprávnění vazače (průkaz) nebo Certifikát absolventa kurzu vazač břemen.
  • Zdravotní způsobilost jeřábníka třídy O, ve smyslu vyhlášky č. 79/2013 Sb. - doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb. Stáhnout formulář

Proč koupit jeřábnický kurz ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu třídy O, budete optimálně pojistně krytí.

Úspory na vzdělání obsluhy jeřábu jsou z dlouhodobého hlediska pochybné a krátkozraké.

Přináší s sebou rychlé opotřebování a krátkou životnost vázacích a zavěšovacích prostředků, nadměrné opotřebování elektrických kontaktů a celkově kratší životnost jeřábu (mimo jiné). 

Amatér ovládající jeřáb vážně ohrožují sebe a okolí. Neznalost technologických postupů a chybné manipulace jsou příčinou těžkých a smrtelných úrazů, vždy spojených i s velkou hmotnou škodou.

Koupí kurzu získáte:

  • Základní odbornou přípravu jeřábníka třídy O, pro jeřáby mostového typu.
    ve smyslu ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 9926-1, délka kurzu - jeřáb ovládaný tlačítky ze země 5 hodin / 7 hodin pro ovládaný dálkově (délka vyučovací hodiny je 45 minut + 5 minut přestávka).
  • Manuál pro jeřábníka
  • Test
  • Certifikát

Podrobné organizační pokyny pošleme přihlášeným v dostatečném předstihu před zahájením kurzu. 😃

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě. Zajistěte si své místo včas, zítra už může být pozdě! 

Co se v kurzu naučíte:

Bezpečnostní pravidla a postupy pro přepravu, obracení a ukládání břemen elektrickými mostovými jeřáby, zakázané manipulace
Základní technické požadavky a charakteristiky mostových jeřábů - provozní parametry a omezení, vliv prostředí, příslušenství, údržba, revize a zkoušky

Provozní požadavky - kontrola a příprava jeřábu k práci, poruchy, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu a odstavení jeřábu

Vedení provozního deníku jeřábu, technická dokumentace

Elektrické zařízení jeřábu, bezpečnost práce při obsluze elektrického zařízení

Protipožární ochrana

Spolupráce jeřábníka a vazače případně signalisty

Zákony a normy v jeřábovém provozu - systém bezpečné práce, ověřování technického stavu jeřábu, vázacích a zavěšovacích prostředků a příslušenství pro zvedání břemen
Rozsah a podmínky platnosti oprávnění jeřábníka třídy "O"

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Zajistit kurz ve firmě  klik ⇓

Kurz jeřábníků třídy O - mostové jeřáby - třída O

Počet míst v kurzu je omezen, abychom se účastníkům mohli řádně věnovat.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Zajistěte si své místo včas, zítra už může být pozdě!
Podrobné organizační pokyny pošleme přihlášeným v dostatečném předstihu před zahájením kurzu. 😃

Objevte kouzlo efektivní a bezpečné přepravy řemen mostovými jeřáby.

Odpovědi na často kladené otázky:

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače na jeřábníka třídy "O"

Provádí se formou doplňkového školení, praktického zácviku a přezkoušení.

Co potřebujete na jeřábnický kurz (školení poprvé)

6 až 8 hodin času, platné oprávnění vazače (certifikát o absolvování kurzu vazačů), doklad o zdravotní způsobilosti pro práci jeřábníka (vazače), propisku s modrou náplní, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!! 😃

Časový rozsah základního kurzu jeřábníka třídy "O"

6 - 8 hodin, třída "O" zahrnuje velkou škálu strojů, jeřábník musí mít i oprávnění vazače břemen, jinak záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy "O"

Doporučená doba 5 - 27 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Rizika pracoviště jeřábu třídy "O"

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače a jeřábníka třídy "O" deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění).

Ověření praktických dovedností vazače a jeřábníka třídy "O" ve vaší firmě

Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii. Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka a vazače

K základnímu vybavení jeřábníka a vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s analýzou rizik pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu).

Kdo je jeřábník třídy "O" - obsluha

Vlastník oprávnění k obsluze jeřábu mostového typu - jeřábník třídy "O" - samostatně smí obsluhovat pouze ten jeřáb, na který byl prokazatelně zaučen a zacvičen a vlastní oprávnění vazače břemen. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen nebo přídavného zařízení jeřábu.

Chybí tu odpověď na vaši otázku? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Vyplňte objednávku zde:

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura.
Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte do složky SPAM, případně do složky HROMADNÉ. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktuje nás. Rádi to napravíme.

Těšíme se na vás. 🙂