Opakované školení vazačů

Pouze pro vlastníky oprávnění vazače (v souladu s požadavky ČSN ISO 12480 - 1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a souvisejících předpisů).

Koupí opakovaného školení vazačů získáte :

Zopakování bezpečnostních předpisů pro vázání, zavěšování a přepravu břemen v celkové délce 2 - 3 hodiny.

Osnovu bezplatně upravíme podle vašich požadavků tak, aby byla v souladu se systémem bezpečné práce.

Test

Certifikát

Prodloužení platnosti předložených oprávnění vazačů.

Vyberte si termín a přihlaste se na školení ....

Kapacita školení je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat.
Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Zajistěte si své místo včas!

Podrobné pokyny zašleme účastníkům v dostatečném předstihu.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂