Opakované školení vazačů břemen , Ing. Jana Čechová

Opakované školení vazačů

V souladu s požadavky ČSN ISO 12480-1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a předpisů souvisejících.

  • Zopakování pravidel pro přepravu břemen - 2 až 3 hodiny
    Základní osnovu školení bezplatně upravíme na míru podle potřeb klienta.
  • Test
  • Certifikát
  • Prodloužení platnosti předložených oprávnění vazačů

Pro koho je opakované školení ?

Pouze pro majitele oprávnění vazače břemen!

Co si zopakujete?

Bezpečnostní pravidla pro přepravu a manipulaci s břemeny

Nedovolené, rizikové činnosti a manipulace při vázání, zavěšování a přepravě břemen.

Technické požadavky

Provedení, způsoby značení, zásady a kriteria kontroly vázacího prostředku vazačem před použitím (řetězy, ocelová lana, textilní úvazky a popruhy z chemických vláken, příslušenství pro zvedání břemen, ochrana proti ostrým hranám).

Provozní požadavky

Příprava k vázání, volba způsobu uvázání, přeprava + obracení a ukládání břemen, hlavní zásady pro používání vázacích a zavěšovacích prostředků, návody na používání prostředků pro zavěšování břemen, změny v systému bezpečné práce

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště jeřábu po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce

Změny, pokud se týkají činnosti vazače.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Test

Vezměte si na školení :

  • Oprávnění vazače
  • Propisku s modrou náplní
  • Pohodlné oblečení a obuv

Vzory dokumentů :