Opakované školení jeřábníků třídy N

V souladu s požadavky ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9926-1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a předpisů souvisejících.

 • Zopakování pravidel vázání a přepravy břemen a obsluhu hydraulického nakládacího jeřábu - 3 až 4 hodiny
  Základní osnovu školení bezplatně upravíme na míru podle potřeb klienta.
 • Test
 • Prodloužení platnosti předložených oprávnění vazačů a jeřábníků třídy N

Pro koho je opakované školení ?

Vhodné pro vlastníka oprávnění jeřábníka hydraulického nakládacího jeřábu. Úvodní část opakovaného školení (2 - 3 hodiny) můžete využít k opakovanému školení vazačů břemen! 

Co si zopakujete?

Všeobecně

Odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav jeřábu, změny v systému bezpečné práce, změny norem a předpisů (pouze to, co se týká jeřábníka)

Bezpečnostní pravidla pro přepravu a manipulaci s břemeny

Vázací a zavěšovací prostřredky, nedovolené, rizikové činnosti a manipulace při vázání, zavěšování a přepravě břemen.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Technické požadavky

Z pohledu provozní bezpečnosti a rizik - provozní parametry a omezení, vliv prostředí, využití příslušenství, údržba

Provozní požadavky

Vedení deníku jeřábu, chyby v provádění zápisů, kontrola jeřábu, příprava jeřábu k práci, poruchy a mimořádné situace, odstavení jeřábu, ukončení práce.

Podmínky pro obsluhu jeřábu v blízkosti elektrických zařízení a venkovních vedení

Test

Vezměte si na školení :

 • Oprávnění vazače a jeřábníka
 • Propisku s modrou náplní
 • Pohodlné oblečení a obuv

Vzory dokumentů :

 • Prezenční listina opakovaného školení jeřábníků třídy N
 • Osnova opakovaného školení vazačů
 • Osnova opakovaného školení jeřábníků třídy N