Osvojte si bezpečnostní předpisy pro přepravu břemen - Ing. Jana Čechová , jerabnikovac.cz

Kurz vazačů

(školení poprvé)

Přeprava břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot
(-20º do 100ºC).

Pro extrémní podmínky je nutno obsah kurzu rozšířit.

Vázání, zavěšování a přeprava břemen jsou rizikové činnosti.

Chraňme život, zdraví a majetek.

Pro koho je kurz ?

Pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače (školení poprvé).
Před přihlášením do kurzu doporučujeme ověřit zdravotní způsobilost u vašeho lékaře - poskytovatele pracovně-lékařských služeb.

Proč si koupit vazačský kurz ?

  1. Ušetříte provozní náklady a získáte konkurenční náskok.
  2. Prodloužíte životnost vázacích a zavěšovacích prostředků.
  3. Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace.
  4. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu budete optimálně pojistně krytí.
  5. Získáte efektivní a bezpečné pracoviště a klidné spaní.

Jeřáb řízený amatérem ohrožuje okolí. Neznalost technologických postupů spolu a chybnou navigací způsobují těžké a smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou.

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebujete na kurz

8 hodin času, propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Kdo je vazač typu "A"

Vlastník oprávnění vazače. Smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Kdo je vazač typu "B"

Podle starých předpisů "obsluhovatel zdvíhacích zařízení" - například obsluha kladkostroje na vyvážení popelnic. Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup. V praxi málo používaná varianta. V případě zájmu nám napište.

Rozšíření rozsahu oprávnění

Před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Platnost oprávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění vazače je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a případně ho individuálně doškolit a zacvičit.

Ověření praktických dovedností vazače u vás

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Je to nad rámec požadavků současně platných předpisů. Důvodem je nesoulad českých právních předpisů, harmonizovaných norem a dlouhodobá neschopnost státu vzniklou situaci efektivně řešit. Původní ČSN 27 143 byla v roce 1997 zrušena a nahrazena harmonizovanou normou ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem, ale pouze 1.část. Problematiku nepokrývá v plném rozsahu. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Co potřebujete na opakované školení

2 - 3 hodiny času, propisku, pohodlné oblečení a obuv.

Chybí tu odpověď na Vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM !

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní pravidla pro vázání, zavěšování a přepravu břemen

Vlastnosti, možnosti a způsob použití základních druhů vázacích prostředků, příslušenství a přídavného zařízení jeřábu

Příprava na přepravu břemene - volba vázacího prostředku, pomůcek a způsobu uvázání, technologické postupy přepravy břemen

Vlastnosti a základní charakteristiky jeřábů

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti živých částí elektrických zařízení, venkovních vedení a energetického díla.

Komunikace, značky a signály mezi vazačem, jeřábníkem a signalistou

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce

Rozsah a platnost oprávnění vazače břemen

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Zajistěte si své místo včas.

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Koupí kurzu získáte :

  • Zakladní kurz vazačů břemen v délce 8 hodin
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ....

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno
až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet. Zajistěte si své místo včas!