ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ BŘEMEN

 ve smyslu ČSN ISO 12480-1 (školení poprvé) - přeprava břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (-20º do 100ºC), pro extrémní podmínky je nutno obsah kurzu rozšířit.

Vázání, zavěšování a přeprava břemen jsou rizikové činnosti. Neznalost technologických postupů pro vázání, zavěšování a přepravu břemen spolu a chybnou navigací bývají příčinou těžkých a smrtelných úrazů, často spojených s velkou hmotnou škodou.

Pro koho je kurz ?

Pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače (školení poprvé).
Před přihlášením do kurzu doporučujeme ověřit zdravotní způsobilost u vašeho lékaře - poskytovatele pracovně-lékařských služeb.

Proč si koupit vazačský kurz ?

  1. Delší životnost vázacích a zavěšovacích prostředků.
  2. Splníte povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života a zdraví pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace.
  3. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně pojistně krytí.
  4. Získáte efektivní a bezpečné pracoviště, konkurenční náskok a klidné spaní.

Odpovědi na často kladené otázky

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní pravidla pro vázání, zavěšování a přepravu břemen

Vlastnosti, možnosti a způsob použití základních druhů vázacích prostředků, příslušenství a přídavného zařízení jeřábu

Příprava na přepravu břemene - volba vázacího prostředku, pomůcek a způsobu uvázání, technologické postupy přepravy břemen

Vlastnosti a základní charakteristiky jeřábů

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti živých částí elektrických zařízení, venkovních vedení a energetického díla.

Komunikace, značky a signály mezi vazačem, jeřábníkem a signalistou

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce

Rozsah a platnost oprávnění vazače břemen

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Koupí kurzu získáte :

  • Zakladní kurz vazačů břemen v délce 8 hodin
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ....

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno
až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet. Zajistěte si své místo včas!

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu

Koupit kurz

16.4.2019 - Brno

Koupit kurz