ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ BŘEMEN

 ve smyslu ČSN ISO 12480-1 (školení poprvé) - přeprava břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (-20º do 100ºC), pro extrémní podmínky je nutno obsah kurzu rozšířit.

Vázání, zavěšování a přeprava břemen jsou rizikové činnosti. Neznalost technologických postupů pro vázání, zavěšování a přepravu břemen spolu a chybnou navigací bývají příčinou těžkých a smrtelných úrazů, často spojených s velkou hmotnou škodou.

Pro koho je kurz ?

Pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače (školení poprvé).
Před přihlášením do kurzu doporučujeme ověřit zdravotní způsobilost u vašeho lékaře - poskytovatele pracovně-lékařských služeb.

Proč koupit vazačský kurz ?

  1. Delší životnost vázacích a zavěšovacích prostředků.
  2. Splníte povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života a zdraví pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace.
  3. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně pojistně krytí.
  4. Získáte efektivní a bezpečné pracoviště, konkurenční náskok a klidné spaní.

Odpovědi na často kladené otázky

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní pravidla pro vázání, zavěšování a přepravu břemen

Vlastnosti, možnosti a způsob použití základních druhů vázacích prostředků, příslušenství a přídavného zařízení jeřábu

Příprava na přepravu břemene - volba vázacího prostředku, pomůcek a způsobu uvázání, technologické postupy přepravy břemen

Vlastnosti a základní charakteristiky jeřábů

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti živých částí elektrických zařízení, venkovních vedení a energetického díla.

Komunikace, značky a signály mezi vazačem, jeřábníkem a signalistou

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce

Rozsah a platnost oprávnění vazače břemen

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Koupí kurzu získáte :

  • Zakladní kurz vazačů břemen v délce 8 hodin
  • Příručku vazače břemen
  • Test
  • Certifikát
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo v kurzu je rezervováno
až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka příhlášek 5 dnů před začátkem kurzu.

Poudější přihlášku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení do kurzu je možné až do vyčerpání celé kapacity. Zajistěte si své místo včas!

Podrobné organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ...