ZÁKLADNÍ KURZ JEŘÁBNÍKŮ TŘÍDY "N"
obsluha "hydraulické ruky na autě" ovládané dálkově

kurz obsluhy hydraulického nakládacího jeřábu ve smyslu ČSN ISO 9926-1 (školení poprvé)
Ovladač rádiového dálkového ovládání jeřábu

Obsluha jeřábu s rádiovým dálkovým ovládáním..

Pro koho je kurz ?

Pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače a jeřábníka (ověřeno lékařem). Dvoudenní kurz pro zájemce o získání oprávnění k obsluze "hydraulické ruky" - hydraulického nakládacího jeřábu s rádiovým dálkovým ovládáním (jeřábu třídy N).

Pro úsporu času a administrativy doporučujeme před nákupem kurzu nejprve ověřit zdravotní způsobilost zájemce u vašeho lékaře, poskytovatele pracovně-lékařských služeb. 

Proč si koupit jeřábnický kurz ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu třídy N, budete optimálně pojistně krytí.

Úspory na vzdělání obsluhy jeřábu jsou z dlouhodobého hlediska pochybné a krátkozraké.

Přináší s sebou rychlé opotřebování a krátkou životnost vázacích a zavěšovacích prostředků, poruchovost, nadměrné opotřebování teleskopických dílů výložníků a celkově kratší životnost jeřábu (mimo jiné). 

Amatér ovládající jeřáb vážně ohrožuje sebe a okolí. Neznalost technologických postupů, zakázané a chybné manipulace jsou příčinou těžkých a smrtelných úrazů, často spojených s velkou hmotnou škodou.

Základní varianta kurzu :

Zaměřeno na břemena uvázaná :

 • pomocí běžných vázacích prostředků (ocelové vázací a zavěšovací řetězy, ocelová vázací lana, popruhy a úvazky z umělých hmot)
 • za normálních teplot (-20° + 100° C)
 • v mírném podnebním pásmu (prostředí ČR) 

Osnovu kurzu rádi upravíme na míru podle aktuální potřeby o přídavná zařízení (pracovní koš pro přepravu osob, ...) nebo příslušenství jeřábu (drapák, ...), zavěšovací a uchopovací prostředky (traverzy, magnety, přísavky, ...), práci v mimořádných klimatických podmínkách a podobně.

Koupí kurzu získáte :

 • Základní kurz vazačů břemen v délce 8 hodin
 • Příručku pro vazače břemen
 • Test
 • CERTIFIKÁT
 • Základní kurz obsluhy jeřábu třídy N v délce 8 hodin
  Jeřáb na automobilu, ovládaný rádiovým dálkovým ovládáním
 • Příručka pro jeřábníka třídy N
 • Test
 • CERTIFIKÁT

Odpovědi na často kladené otázky

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní pravidla a technologické postupy pro vázání, zavěšování, uchopování a přepravu břemen, zakázané manipulace a činnosti s hydraulickými nakládacími jeřáby

Rozdělení jeřábů, vlastnosti, charakteristiky a omezení hydraulického nakládacího jeřábu třídy N

Provozní požadavky - kontrola a příprava jeřábu k práci, poruchy, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu a odstavení jeřábu

Technické požadavky, provozní parametry a omezení, vliv prostředí, příslušenství, údržba

Vedení provozního deníku jeřábu

Bezpečnost práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti venkovních vedení, trakčního vedení drah a vleček, ochranná pásma energetického díla.

Protipožární ochrana

Spolupráce jeřábníka a vazače případně signalisty

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce, technická dokumentace, ověřování technického stavu

V závislosti na druhu podvozku a typu ovládání jsou zásadní rozdíly v obsahové náplni kurzů.

Rozsah a platnost oprávnění jeřábníka třídy "N"

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena, abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Místo je rezervováno po zaplacení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek.

Uzávěrka přihlášek 5 dnů před začátkem kurzu.

Pozdější přihlášku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení do kurzu je možné až do vyčerpání celé kapacity. Zajistěte si své místo včas!

Podrobné organizační pokyny zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂