ZÍSKAT OPRÁVNĚNÍ VAZAČE / JEŘÁBNÍKA

 ve smyslu ČSN ISO 9926-1 a ČSN ISO 12480-1 (školení poprvé). Kurzy i opakovaná školení rádi provedeme ve vaší firmě.

Osvojte si pravidla bezpečné přepravy břemen !

Kurzy jsou vhodné pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače / jeřábníka. 

Pro úsporu času a administrativy doporučujeme před nákupem kurzu nejprve ověřit zdravotní způsobilost zájemce u vašeho lékaře, poskytovatele pracovně-lékařských služeb. 

4 KROKY K NOVÉMU OPRÁVNĚNÍ:

 • 1
  OVĚŘIT ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K PRÁCI
  (vazače a jeřábníka) - doklad od lékaře
 • 2
  ABSOLVOVAT PRAKTICKÝ ZÁCVIK
  pod dohledem zkušeného vazače / jeřábníka s platným oprávněním v potřebném rozsahu (kolega/zaměstnanec půjčovny, dodavatele nebo výrobce)
 • 3
  ABSOLVOVAT ZÁKLADNÍ KURZ (školení poprvé)
 • 4
  ABSOLVOVAT OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

KURZY OBSLUHY JEŘÁBŮ

POZOR - nevhodné pro ty, kdo kašlou na bezpečnost, riskují a šetří bez ohledu na následky. 

Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas! Okamžitě přestaňte číst a hledejte jiného dodavatele.
Tyto služby skutečně nejsou pro vás - záleží nám na kvalitě!

Základní rozsah pro vázání a zavěšování břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (-20 až 100ºC). Osnovu kurzů a opakovaných školení podle potřeby bezplatně upravíme do souladu se systémem bezpečné práce organizace.