OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ TŘÍDY "N"
A VAZAČŮ BŘEMEN

Opakované školení se provádí v souladu s požadavky ČSN ISO 12480 - 1, nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Doporučený interval školení 12 měsíců.

Pro koho je opakované školení ?

pouze pro vlastníky oprávnění jeřábníka hydraulického nakládacího jeřábu. Úvodní část opakovaného školení (2 - 3 hodiny) můžete využít k opakovanému školení vazačů břemen.

Koupí opakovaného školení jeřábníků třídy "N" získáte :

Zopakování bezpečnostních předpisů z pohledu provozní bezpečnosti a rizik, v celkové délce 4-6 hodin.

Školení je zaměřeno na práci jeřábníka, který kromě ovládání jeřábu i váže, zavěšuje, přepravuje a ukládá břemena, případně používá další přídavná zařízení jeřábu. Délka školení záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu a dalšího vybavení (dálkové ovládání, pracovní koš pro přepravu osob, drapák). Osnovu bezplatně upravíme podle vašich požadavků tak, aby byla v souladu se systémem bezpečné práce.

Test

Certifikát

Prodloužení platnosti předložených oprávnění vazačů a jeřábníků.

Vyberte si termín a přihlaste se na školení ....

Kapacita školení je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat.
Místo na školení je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Zajistěte si své místo včas!

Podrobné pokyny zašleme účastníkům v dostatečném předstihu.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂