Obsluha hydraulické ruky na hnacím drážním vozidle

kurz jeřábníků (poprvé) ve smyslu §8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění

Vhodné pro absolventy kurzu vazačů / vlastníky oprávnění vazače břemen (průkazu).

Požadavky:

Zdravotní způsobilost řidiče speciálního hnacího drážního vozidla, vazače a jeřábníka ve smyslu §1 (1) a vyhlášky č. 101/1995 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících.

  • Přeprava břemen běžnými vázacími prostředky (závěsné vázací a zavěšovací řetězy, ocelová vázací lana, popruhy a nekonečné smyčky z chemických vláken)
  • Pomůcky - svěrky na kolejnice, třmeny, háčky, jockery, ochranné rožky, ochranné návleky
  • Břemena normální teploty (do 300° C)

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen. 😃

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem a hydraulickou ruku na speciálním hnacím drážním vozidle (není podmínkou). Osnovu kurzu upravíme podle potřeby o přídavná zařízení (pracovní koš pro přepravu osob, rotátor, drapák, svěrky na kolejnice, magnety, ...) a podobně.

Koupí kurzu získáte:

  • Bezpečnostní příručku pro jeřábníka
  • Odborný blok
    v délce 6 hodin (ovládání pákami ze země nebo z vyvýšeného stanoviště) / 8 hodin (ovládání dálkově). Délka vyučovací hodiny je 45 minut + 5 minut přestávka.
  • Test
  • Certifikát

Odpovědi na často kladené otázky:

Kdo je obsluha hydraulické ruky

Vlastník oprávnění vazače a jeřábníka třídy N (pro příslušný druh a typ hydraulického nakládacího jeřábu - lidově - hydraulické ruky). Smí obsluhovat pouze ten jeřáb, se kterým byl prokazatelně seznámen a na který byl prakticky zacvičen. Smí vázat a zavěšovat břemena na jeho nosné orgány vázacími prostředky, se kterými byl prokazatelně seznámen a na které byl prakticky zacvičen. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen a přídavného zařízení jeřábu.

Co potřebujete na základní kurz jeřábníka třídy "N"

Doklad o zdravotní způsobilosti pro práci vazače a jeřábníka, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Časový rozsah základního kurzu obsluhy hydraulické ruky (jeřábníka třídy "N")

6 - 8 hodin, jeřábník potřebuje i oprávnění vazače břemen (výjimka je pouze pro jeřáby ovládáné z vyvýšeného stanoviště vybavené drapákem na nakládání dřeva).

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy "N"

Doporučená doba 20 - 54 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Ověření praktických dovedností obsluhy jeřábu třídy "N"

Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem.

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače na jeřábníka třídy "N"

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka třídy N

K základnímu vybavení jeřábníka a vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti v prostředí drah, popřípadě i v blízkosti trakčního vedení.

Rizika pracoviště hydraulického nakládacího jeřábu (hydraulické ruky)

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP).

Chybí tu odpověď na vaši otázku? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro odpověď na tento dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Vyplňte objednávku zde :

Po odeslání vyplněné objednávky vám obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte do složky SPAM, případně do složky HROMADNÉ.

Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktuje nás. Rádi to napravíme. Těšíme se na vás. 🙂