Efektivní přeprava břemen začíná plánováním

Efektivní přeprava břemen začíná plánováním a kvalifikovanou obsluhou - vazačský kurz v Brně

Vázání, zavěšování a přeprava břemen jsou často podceňované pracovní činnosti. 

To je hlavní příčina úrazů a velkých hmotných škod.

Podmínkou pro snížení rizik je dodržování pracovních postupů předepsaných pro jeřábové manipulace s různými typy břemen, s ohledem na specifické vlastnosti použitých vazáků, v kombinaci se způsobem uvázání a s požadavky na jejich bezpečné používání.

Nové vázací a zavěšovací prostředky, speciální a důmyslné pomůcky usnadňují práci a zlepšují bezpečnost manipulaci, jsou – li správně používány.

Pravidla pro přepravu břemen:

 • Řádné označení a zajištění pracovního prostoru jeřábu
 • Řádně proškolený perzonál na pracovišti – zodpovědné chování osob v blízkosti jeřábu a přepravovaných břemen
 • Předem dohodnutá a všem zúčastněným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení jeřábu do pohybu
 • Pravidelné prohlídky, údržba, opravy a ověřování technického stavu jeřábů / jeřábových drah / přídavného zařízení / vázacích a zavěšovacích prostředků kompetentním perzonálem / dodavatelsky – firmou s platným oprávněním od Technického institutu ČR
 • Zajištění zpracování a pravidelná aktualizace systému bezpečné práce (požadavek nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění, ČSN EN 12480-1 a souvisejících předpisů)
 • Manipulacím s břemeny pověřit řádně proškolený perzonál – vlastníky platného oprávnění vazače a jeřábníka v příslušném rozsahu / obsluhy zdvíhacího zařízení
 • Zajištění dostatečného množství vhodných vázacích prostředků / příslušenství pro vázání a zavěšování břemen na pracovišti a pravidelnou kontrolu jejich technického stavu

Problém nemusí nastat okamžitě při provedení nebezpečného manévru nebo zakázané manipulace. Uděláte to třeba 1000 x a vše je v pohodě, pak dojde na souhru špatných okolností a je zle.

Vyhaslý život ani rozdrcené tělo nejde vrátit mávnutím ruky. Je zbytečné riskovat z lehkomyslnosti, z nedbalosti nebo kvůli špatnému vybavení.

Ignorace technologických postupů mívá fatální následky zejména pro osoby bez potřebné kvalifikace, které provádějí vázání a zavěšování břemen na hák jeřábů / zdvihadel / bagrů.

Nejčastější příčiny těžkých a smrtelných úrazů

 • Pád špatně uvázaného břemene
 • Kontakt výložníku s živou částí vedení distribuční sítě
 • Přimáčknutí / kontakt jeřábu / přepravovaného břemene s osobou bez potřebné kvalifikace nebo kontakt s dalším mechanizmem například pohyblivou pracovní plošinou / s akumulátorovým vozíkem
 • Havárie jeřábu

Ignorování specifických pracovních postupů znamená nejen ohrožení vazače a jeřábu, poškození přepravovaného břemene, ale i dalších osob a majetku v blízkém okolí.

Doslova otázkou přežití pro práci v terénu jsou znalosti o zajištění pracoviště jeřábu po elektrické stránce.

Osádka mobilních výložníkových jeřábů, nakládacích jeřábů (hydraulických ruk) a bagrů musí být schopna průběžně kontrolovat stav zajištění svého pracoviště po elektrické stránce.

Ochranná pásma rozvodné a distribuční sítě vysokého a velmi vysokého napětí

Obsluha jeřábu musí vědět, co má dělat, když je něco špatně.

Zejména musí dbát na:

 • Řádné převzetí pracoviště jeřábu (prokazatelné seznámení s riziky pracovního místa) – zápis do provozního deníku.
 • Splnění požadavků výrobce na místo nasazení jeřábu
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení – vedení rozvodné a distribuční sítě, trakční vedení městských / železničních drah a vleček
 • Ochranná pásma energetického díla
 • Podzemní sítě – elektrické kabely, vodovody a kanalizace, rozvody plynu …  Hrozí ztráta stability stroje.

Na kvalitním vzdělání záleží – pouze profesionálové vědí, čím je zdvíhací zařízení zákeřné.

Ignorace bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky. V případě pracovního úrazu může být hodnoceno jako trestný čin.

Vazač břemen – podrobné informace:

Obsluha hydraulické ruky – podrobné informace

Doplňující téma přeprava břemen – videa

Print Friendly, PDF & Email
Ing. Jana Čechová
Školením posedlá lektorka. Bytostně přesvědčená o tom, že je zbytečné hazardovat život kvůli špatnému vybavení, nedbalosti či lehkomyslnosti. Je revizní technik ZZ s aktivní praxí v oboru. Od roku 1992 vede profesní kurzy vazačů a jeřábníků pro firmy a vzdělávací společnosti. Jejími kurzy už prošly stovky lidí.
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 • Kategorie