Obsluha jeřábů

Kurzy a opakovaná školení pro vazače a jeřábníky, objednejte on - line.

Lidé zapomínají, ale předpisy pro přepravu břemen byly napsané krví.

Kurzy a opakovaná školení vazačů a obsluhy jeřábů

Vázání, zavěšování a přeprava břemen na hák jeřábu je riziková činnost. V praxi bývá často podceňována.

To je příčinou těžkých a smrtelných úrazů, často spojených i s velkými hmotnými škodami.

Buďte odpovědní k sobě a k firmě.

Pojišťovny dnes oceňují hodnotu lidského života na 10 milionů korun. Škodu hradí pouze při dodržení bezpečnostních předpisů.

Ustojí vaše firma pracovní úraz nebo havárii jeřábu / zdvihadla se všemi důsledky, které z toho plynou ?

Havárie jeřábu - jak na prevenci úrazů a havárií jeřábů

Čísla jako důkaz:

82% úrazů a havárií je v selhání člověka. Důvodem je směs lenosti, hlouposti a snaha o úspory na špatném místě. 

Změňte to, dokud je ještě čas.

Osvojte si pravidla bezpečné přepravy břemen! Profesionál umí chránit sebe, okolí i firmu. Sleduje vývoj a průběžně si doplňuje znalosti.

Proč mít oprávněnou obsluhu jeřábů a zdvihadel?

Jeřáby a zdvihadla mohou obsluhovat pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - OPRÁVNĚNÍ JEŘÁBNÍKA - doklad, který opravňuje držitele řídit jeřáb příslušné kategorie. Vázat a zavěšovat břemena na nosná ústrojí jeřábů smí vlastník OPRÁVNĚNÍ VAZAČE.

Provoz jeřábů a zdvihadel představuje zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. 

Vyhněte se sankcím.

Splňte povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a hmotným škodám (platí i pro osoby samostatně výdělečně činné).

Vyplatí se to - získáte spolehlivý provoz a menší spotřebu vázacích prostředků.

V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.

Obsluha hydraulické ruky - jerabnikovac.cz

Kurzy - zkoušky - oprávnění (průkaz) - opakované školení pro jeřábníky a vazače

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé, kteří byli prokazatelně seznámení s riziky pracoviště a znají rizika při manipulacích s břemeny pomocí jeřábů, zdvihadel a bagrů vybavených jeřábovým hákem (práce ve výškách), umí předcházet úrazům a hmotným škodám - obsluha zdvíhacího zařízení - jeřábníci a vazači.

Oprávněná obsluha jeřábu příslušné kategorie (třída, druh a typ stroje) - lidé, kteří vědí, co mají dělat i v situacích, kdy je něco špatně. K tomuto účelu slouží systém bezpečné práce (požadavek ČSN ISO 12480-1), který musí být zpracován všude tam, kde se provozují jeřáby, bagry vybavené jeřábovým hákem a zdvihadla.

POZOR - nevhodné pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a naše služby nejsou pro vás! Hledejte jiného dodavatele.

Buďme v kontaktu!

Vaše údaje jsou v bezpečí.

🙂 Proč zvolit právě nás ??

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie

Otestováno na lidech

 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Everesta, s.r.o.
 • MIRAI INTEX s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 • a další