OBSLUHA JEŘÁBŮ

kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení pro jeřábníky a vazače břemen

To nejdůležitější je očím neviditelné - spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup při předávání znalostí jeřábníkům, vazačům i novým žadatelům podle platné legislativy.

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro přepravu břemen!

Odborná způsobilost osob

Jeřáby patří mezi technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku.
Samostatně je mohou obsluhovat, opravovat a zkoušet pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - výcvik jeřábníků ČSN ISO 9926-1.

 • Vyhrazená technická zařízení zdvíhací
  §2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění a §6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce
 • Určená technická zařízení zdvíhací - oblast působnosti ministerstva dopravy ČR
  §1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a §47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění
 • Vyhrazená technická zařízení zdvíhací - pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
  §6 vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění
 • Určená zařízení zdvíhací - oblast působnosti ministerstva obrany ČR
 • Ostatní zdvíhací zařízení

OPRÁVNĚNÍ JEŘÁBNÍKA je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele řídit jeřáb příslušné třídy a typu.

Dělení jeřábů do tříd se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu základního kurzu a opakovaného školení jeřábníků tak, aby byli přípravení na různé provozní situace s nimiž se při přepravě břemen setkají.

 • A - mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané z koše nebo z kabiny
 • AS - mostové jeřáby speciálního použití (například formovací, sázecí, licí, stripovací, klešťové)
 • B - věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
 • C - kolejové a železniční výložníkové jeřáby
 • D - mobilní jeřáby
 • N - nakládací jeřáby
 • O - Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané ze země pomocí panelu s přívodním elektrickým kabelem (nejedná se o dálkové ovládání)
 • S - technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a podobně
 • E - plovoucí jeřáby
 • F - lanové jeřáby

OPRÁVNĚNÍ VAZAČE je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele k vázání a zavěšování břemen na nosná ústrojí jeřábů a zdvihadel.

OPRÁVNĚNÍ SIGNALISTY je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele k navigaci jeřábů a zdvihadel.

Osvoj si pravidla bezpečné přepravy břemen, získej oprávnění vazače. a jeřábníka.

PROFESNÍ KURZY

POZOR - kurzy nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a naše služby nejsou pro vás! Hledejte jiného dodavatele.

ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ

Školení poprvé - příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku vazače ČSN ISO 12480-1.

ZÁKLADNÍ KURZ JEŘÁBNÍKŮ

Školení poprvé - příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku jeřábníka - ČSN ISO 9926-1.

  OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

vazačů a jeřábníků - prodloužení platnosti oprávnění, interval 12 měsíců.

ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ

vazače nebo jeřábníka o speciální podmínky, přípravky, na jinou třídu, druh nebo typ jeřábu.

Co získáte nákupem kurzu?

 • Snížení nákladů na provoz jeřábu
 • Prodloužení životnosti jeřábu i vázacích prostředků,
 • Bezpečné pracovní prostředí 
 • Klidné spaní
 • Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazů a havárií při přepravě břemen platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné. V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně pojistně krytí.

OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
  Posuzuje odborný lékař - podmínka pro vystavení oprávnění vazače a jeřábníka.
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK
  Provádí se pod dohledem zkušeného vazače / jeřábníka u vás na pracovišti, u dodavatele jeřábu nebo na jiném vhodném místě. Podrobné informace naleznete u jednotlivých kurzů.
 • ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ / JEŘÁBNÍKŮ
  Délka základního kurzu se mění podle rozsahu a složitosti technického zařízení, absolventi kurzu získají CERTIFIKÁT.
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA
  Ověření praktických dovedností u vás nebo na jiném vhodném místě pro konkrétní druh a rozsah požadovaného oprávnění.
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
  Doporučený interval - 1 rok
Metodika kurzů a školení zz

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co potřebuji na kurz

Věk nad 18 let + zdravotní způsobilost pro výkon povolání (od poskytovatele pracovnělékařských služeb), propisku, pohodlné oblečení a obuv, svačinu.

Co potřebuji ke zkoušce

Propisku a osobní ochranné pracovní prostředky přidělené zaměstnavatelem.

Co se naučíte

Zásady bezpečného ovládání stroje, možnosti a omezení jeřábů, zajištění pracovního prostoru pro jeřáb, ochrana před riziky při přepravě břemen, zakázané a nebezpečné manipulace pro vázání, zavěšování a přepravu břemen.

Platnost oprávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka i vazače jsou přenosná. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámeni se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE platným u nového zaměstnavatele. Je nutné zjistit rozsah jejich znalostí a dovedností, případně je individuálně doškolit nebo zacvičit.

Platnost oprávnění v zahraničí

V současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda ani smlouva o vzájemném uznávání kvalifikace jeřábníků nebo vazačů. Přesto, že školení probíhá podle harmonizovaných evropských norem, právní předpisy jednotlivých zemí jsou odlišné. Záleží na rozhodnutí tamního technika, jak se k tomu postaví.

Rizika pracoviště jeřábníků a vazačů

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení osob (pohybujících se v jeho objektu s jeho souhlasem) s riziky pracoviště a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1). Nové oprávnění jeřábníka a vazače deklaruje pouze jejich zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti a příslušný záznam do oprávnění.

Kurzy na míru

Chcete uspořádat kurz nebo opakované školení pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty? Rádi připravíme kurz na míru. Školíme v Brně i v dalších místech České republiky.
Kurzy pro obsluhu jeřábů - jerabnikovac.cz

Chybí tu odpověď na vaši otázku? NAPIŠTE NÁM.

ŽIVOT A ZDRAVÍ JSOU DARY. CHRAŇME SI JE.

 • Příčina 80% úrazů, škod a havárií je v selhání člověka.
 • Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti i snaha o úspory na špatném místě.
 • Výsledek - ztráta zdraví nebo života spojená s velkou hmotnou škodou.

Profesionál umí chránit sebe i okolí - spolupracovníky a firmu. Používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa. Sleduje vývoj a průběžně si doplňuje znalosti.

Havárie mobilního jeřábu. Vsaďte na prevenci. Zkladem je oprávnění jeřábníka.

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé a jejich znalosti. Výběrem vhodných vázacích prostředků, dodržováním návodů, pravidelnou údržbou a kontrolou stavu jeřábů a vázacích prostředků vytvoříte silnou kulturu bezpečnosti - optimalizujete rizika, pomůžete lidem i firmě se vzájemně chránit.

K tomuto účelu slouží Systém bezpečné práce, který musí být zpracován v každé firmě provozující jeřáby v souladu s požadavky ČSN ISO 12480-1 a dalšími předpisy. Zaměstnanci musí přesně znát firemní zásady, pokyny a musí přesně vědět za co odpovídají. Musí umět správně vyhodnotit rizika a musí vědět, jak se chránit před úrazy a co mají dělat, když je něco špatně.

Bezpečnostní předpisy jsou napsány krví - pád břemene na pracovníky.

Víte, že porušováním bezpečnostních předpisů v případě nehody nebo havárie zdvíhacícho zařízení ztrácíte nárok na pojistnou ochranu?

Ustojí vaše firma úraz při neodborné manipulaci s břemeny případně havárii jeřábu nebo zdvihadla ovládaného amatérem se všemi důsledky z toho plynoucími?

🙂 PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • a další

🙂 Zůstaneme v kontaktu?

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme (JCP servis system, s.r.o.) zpracovávat za účelem zasílání e-mailů zaměřených na téma bezpečného provozu jeřábů a přepravy břemen v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Nebojte se, na spamování nemáme čas.

Osvojte si bezpečnostní předpisy pro přepravu břemen - Ing. Jana Čechová , jerabnikovac.cz

POSVIŤME SI NA BŘEMENA

zdarma ke stažení