OBSLUHA JEŘÁBŮ

kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení pro jeřábníky a vazače břemen

To nejdůležitější je očím neviditelné - spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup při předávání znalostí jeřábníkům, vazačům i novým žadatelům podle platné legislativy.

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro přepravu břemen!

Bezpečnostní předpisy jsou napsané krví.

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé, kteří znají rizika práce při manipulacích s břemeny pomocí jeřábů a zdvihadel, případně rizika práce ve výškách a umí předcházet úrazům. Vědí, co mají dělat, když je něco špatně. K tomuto účelu slouží systém bezpečné práce (požadavek ČSN ISO 12480-1), který musí být zpracován všude tam, kde se provozují jeřáby a zdvihadla.

Pojišťovny dnes oceňují hodnotu lidského života na 10 milionů korun. Ustojíte pracovní úraz nebo havárii jeřábu nebo zdvihadla se všemi důsledky, které z toho plynou ?

Havárie mobilního jeřábu. Vsaďte na prevenci. Zkladem je oprávnění jeřábníka.
 • Příčina 80% úrazů, škod a havárií je v selhání člověka.
 • Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti i snaha o úspory na špatném místě.
 • Výsledek - ztráta zdraví nebo života spojená s velkou hmotnou škodou.

Změňte to, dokud je čas! 

Profesionál umí chránit sebe i okolí - spolupracovníky a firmu. Používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa. Sleduje vývoj a průběžně si doplňuje znalosti.

Proč mít oprávnění k obsluze jeřábů a zdvihadel?

Kvalifikovaná kompetentní obsluha + bezpečné pracovní postupy + údržba a kontrola stavu jeřábů → silná kultura bezpečnosti ve firmě. Optimalizace rizik ⇒ efektivní pomoc lidem i firmě v prevenci úrazů a havárií při manipulacích s břemeny.

 • Vyhnete se sankcím - splníte povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a hmotným škodám platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.
 • V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.
 • Schopnost aktivně hodnotit rizika a předcházet nehodám.
 • Spolehlivý a efektivní provoz.
 • Lepší přístup k zakázkám
 • Pohoda a klidné spaní
Kurz obsluhy hydraulického nakládacího jeřábu s dálkovým ovládáním - hydraulická ruka na autě.

Odborná způsobilost k obsluze jeřábů a zdvihadel

Jeřáby patří mezi technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Nad jejich provozem bdí orgány a organizace státního technického dozoru, který se různě prolíná podle specifických požadavků na konstrukci, způsob využití, provozní podmínky a oblasti působnosti:

⇓⇓⇓

Institut technické inspekce - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

§ 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění a § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Ministerstvo dopravy a drážní úřad - určená technická zařízení zdvíhací

- ve smyslu § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění

Báňský úřad - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - §6 vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění- § 6 (2) b vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění

Ministerstvo obrany - určená zařízení zdvíhací

§ 5 vyhlášky číslo 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů.

Ostatní

⇓⇓⇓

Jeřáby a zdvihadla mohou obsluhovat pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - OPRÁVNĚNÍ JEŘÁBNÍKA - doklad, který opravňuje držitele řídit jeřáb příslušné třídy, druhu a typu. 

Dělení jeřábů do tříd se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu základního kurzu  a opakovaného školení jeřábníků tak, aby byli připravení na různé provozní situace s nimiž se při přepravě břemen setkají (ČSN ISO 9926-1).

 • A - mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané z koše nebo z kabiny
 • AS - mostové jeřáby speciálního použití (například formovací, sázecí, licí, stripovací, klešťové)
 • B - věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
 • C - kolejové a železniční výložníkové jeřáby
 • D - mobilní jeřáby
 • N - nakládací jeřáby
 • O - Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané ze země pomocí panelu s přívodním elektrickým kabelem (nejedná se o dálkové ovládání)
 • S - technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a podobně
 • E - plovoucí jeřáby
 • F - lanové jeřáby

OPRÁVNĚNÍ VAZAČE je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele k vázání a zavěšování břemen na nosná ústrojí jeřábů a zdvihadel.

OPRÁVNĚNÍ SIGNALISTY je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele k navigaci jeřábů a zdvihadel.

OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
  Posuzuje odborný lékař - podmínka pro vystavení oprávnění vazače a jeřábníka.
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK
  Provádí se pod dohledem zkušeného vazače / jeřábníka u vás na pracovišti, u dodavatele jeřábu nebo na jiném vhodném místě. Podrobné informace naleznete u jednotlivých kurzů.
 • ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ / JEŘÁBNÍKŮ
  Délka základního kurzu se mění podle rozsahu a složitosti technického zařízení, absolventi kurzu získají CERTIFIKÁT.
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA
  Ověření praktických dovedností u vás nebo na jiném vhodném místě pro konkrétní druh a rozsah požadovaného oprávnění.
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
  Doporučený interval - 1 rok
Osvoj si pravidla bezpečné přepravy břemen, získej oprávnění vazače. a jeřábníka.

PROFESNÍ KURZY

POZOR - kurzy nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a naše služby nejsou pro vás! Hledejte jiného dodavatele.

ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ

Školení poprvé - příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku vazače ČSN ISO 12480-1.

ZÁKLADNÍ KURZ JEŘÁBNÍKŮ

Školení poprvé - příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku jeřábníka - ČSN ISO 9926-1.

  OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

vazačů a jeřábníků - prodloužení platnosti oprávnění, interval 12 měsíců.

ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ

vazače nebo jeřábníka o speciální podmínky, přípravky, na jinou třídu, druh nebo typ jeřábu.

Co získáte nákupem kurzu?

 • Snížení nákladů na provoz jeřábu
 • Prodloužení životnosti jeřábu i vázacích prostředků
 • Bezpečné pracovní prostředí 
 • Klidné spaní
 • Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazů a havárií při přepravě břemen platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné. V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně pojistně krytí.

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co potřebuji na kurz

Věk nad 18 let + zdravotní způsobilost pro výkon povolání (od poskytovatele pracovnělékařských služeb), propisku, pohodlné oblečení a obuv, svačinu.

Co potřebuji ke zkoušce

Propisku a osobní ochranné pracovní prostředky přidělené zaměstnavatelem.

Co se naučíte

Zásady bezpečného ovládání stroje, možnosti a omezení jeřábů, zajištění pracovního prostoru pro jeřáb, ochrana před riziky při přepravě břemen, zakázané a nebezpečné manipulace pro vázání, zavěšování a přepravu břemen.

Platnost oprávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka i vazače jsou přenosná. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámeni se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE platným u nového zaměstnavatele. Je nutné zjistit rozsah jejich znalostí a dovedností, případně je individuálně doškolit nebo zacvičit.

Platnost oprávnění v zahraničí

V současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda ani smlouva o vzájemném uznávání kvalifikace jeřábníků nebo vazačů. Přesto, že školení probíhá podle harmonizovaných evropských norem, právní předpisy jednotlivých zemí jsou odlišné. Záleží na rozhodnutí tamního technika, jak se k tomu postaví.

Rizika pracoviště jeřábníků a vazačů

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení osob (pohybujících se v jeho objektu s jeho souhlasem) s riziky pracoviště a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1). Nové oprávnění jeřábníka a vazače deklaruje pouze jejich zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti a příslušný záznam do oprávnění.

Kurzy na míru

Chcete uspořádat kurz nebo opakované školení pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty? Rádi připravíme kurz na míru. Školíme v Brně i v dalších místech České republiky.
Kurzy pro obsluhu jeřábů - jerabnikovac.cz

Chybí tu odpověď na vaši otázku? NAPIŠTE NÁM.

ŽIVOT A ZDRAVÍ JSOU DARY. CHRAŇME SI JE.

Posviťme si na břemena - zdarma ke stažení

Šíření v nezměněné podobě je žádoucí!

🙂 PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • a další

🙂 Buďme v kontaktu!

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat za účelem zasílání e-mailů zaměřených na téma bezpečného provozu jeřábů a přepravy břemen v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. Na spamování nemáme čas!

Základní kurz vazačů břemen (školení poprvé)

Kurz vazačů břemen

Základní kurz (školení poprvé) pro vázání, zavěšování břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (-20 až 100ºC).

Více informací
Opakované školení vazačů břemen

Opakované školení vazačů břemen

Základní rozsah pro vázání a zavěšování břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot (-20 až 100ºC). Osnovu školení podle potřeby bezplatně upravíme do souladu se systémem bezpečné práce organizace.  

Více informací
Kurzy jeřábníků - obsluha hydraulické ruky - nakládací jeřáby - třída N - Ing. Jana Čechová

Kurz jeřábníků hydraulických nakládacích jeřábů

Základní kurz (školení poprvé) pro obsluhu hydraulických ruk na autě.

Více informací