JEŘÁBNÍK A VAZAČ

kurzy , zkoušky , oprávnění , opakované školení

To nejdůležitější je očím neviditelné - spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup při předávání znalostí jeřábníkům, vazačům i novým žadatelům podle platné legislativy.

ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ

Pouze pro ty, kdo zavěšují břemena na hák jeřábu a chybí jim oprávnění. Příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku vazače ČSN ISO 12480-1.

ZÁKLADNÍ KURZ JEŘÁBNÍKŮ

Příprava na povolání a na odbornou kvalifikační zkoušku jeřábníka - ČSN ISO 9926-1 a ČSN ISO 12480-1. Rozděleno podle druhu, typu a složitosti ovládání do tříd.

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
vazačů,  jeřábníků a obsluhy zvedáků, zdvihadel a plošin. Zakončeno testem.

Vhodné pouze pro vlastníky oprávnění.

ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ

vazače na obsluhu kladkostroje, zdvihadla, jeřábníka nebo rozšíření na jinou třídu, druh nebo typ  jeřábu (zdvihadla).

OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
  Posuzuje odborný lékař - podklad pro vystavení oprávnění vazače a jeřábníka.
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK
  Provádí se pod dohledem zkušeného vazače / jeřábníka u vás na pracovišti, u dodavatele jeřábu nebo na jiném vhodném místě. Podrobné informace naleznete u jednotlivých kurzů.
 • ZÁKLADNÍ KURZ VAZAČŮ / JEŘÁBNÍKŮ
  Délka základního kurzu se mění podle rozsahu a složitosti technického zařízení, absolventi kurzu získají CERTIFIKÁT.
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA
  Ověření praktických dovedností u vás nebo na jiném vhodném místě pro konkrétní druh a rozsah požadovaného oprávnění.
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
  Doporučený interval - 1 rok
Metodika kurzů a školení zz

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co potřebuji na kurz

Propisku, pohodlné oblečení a obuv. Doporučujem ověřit nejprve zdravotní způsobilost k práci u lékaře.

Co potřebuji ke zkoušce

Propisku, jeřáb na ověření praktických dovedností a osobní ochranné pracovní prostředky přidělené zaměstnavatelem. Doklad o zdravotní způsobilosti k práci potvrzený lékařem.

Co se naučíte

Zásady bezpečného ovládání stroje, možnosti a omezení jeřábů, zajištění pracovního prostoru pro jeřáb, ochrana před riziky při přepravě břemen, zakázané a nebezpečné manipulace pro vázání, zavěšování a přepravu břemen.

Platnost oprávnění jeřábníka a vazače při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka i vazače jsou přenosná. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámeni se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE platným u nového zaměstnavatele. Je nutné zjistit rozsah jejich znalostí a dovedností,případně je individuálně doškolit nebo zácvičit.

Platnost oprávnění jeřábníka a vazače v zahraničí

V současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda ani smlouva o vzájemném uznávání kvalifikace jeřábníků nebo vazačů. Přesto, že školení probíhá podle harmonizovaných evropských norem, právní předpisy jednotlivých zemí jsou odlišné. Záleží na rozhodnutí tamního technika, jak se k tomu postaví.

Rizika pracoviště jeřábníků a vazačů

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení osob (pohybujících se v jeho objektu s jeho souhlasem) s riziky pracoviště a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1). Nové oprávnění jeřábníka a vazače deklaruje pouze jejich zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti a příslušný záznam do oprávnění.

Kurzy na míru

Chcete uspořádat kurz nebo opakované školení pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty? Rádi připravíme kurz na míru. Školíme v Brně i v dalších místech České republiky.
Havárie mobilního jeřábu. Vsaďte na prevenci. Zkladem je oprávnění jeřábníka.

ŽIVOT A ZDRAVÍ JSOU DARY. CHRAŇME SI JE.

 • Příčina 80% úrazů, škod a havárií je v selhání člověka.
 • Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti a snahu o úspory na špatném místě.
 • Výsledek - ztráta zdraví nebo života spojená s velkou hmotnou škodou.

Profesionál umí chránit sebe, spolupracovníky i firmu. Používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa. Sleduje vývoj a průběžně si doplňuje znalosti.

NABÍDKA KURZŮ A OPAKOVANÝCH ŠKOLENÍ VAZAČŮ A JEŘÁBNÍKŮ

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo.
A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme.

🙂 PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • a další

🙂 Zůstaneme v kontaktu?

Stačí zadat email a dostanete do schránky informace o změnách z oboru. Vaše údaje jsou v bezpečí, na spamování nemáme čas.

KE STAŽENÍ ZDARMA